A A A

Jak oznajmić, że nie będziemy na ślubie i weselu?

Osoby zaproszone na ślub i wesele, szczególnie te, które należą do osób najbliższych młodej parze, mają obowiązek być obecne na ślubie i weselu. Może jednak oczywiście, takie jest życie, pojawić się przeszkoda uniemożliwiająca im przybycie. Są wtedy zobowiązane do podjęcia dwóch kroków.

Pierwszy.
Wysyłają odpowiednio wcześniej list informujący o tym, ze nie przybędą (na tyle wcześniej, by zapraszający nie brali ich pod uwagę – nie ponosili kosztów ich pobytu na weselu – zamówienie potraw i napojów na jedną osobę i kosztów noclegu).
Treść tego listu powinna być mniej więcej taka:
„Z wielką przykrością zawiadamiam, że niestety z przyczyn ode mnie całkowicie niezależnych nie będę mogła być obecna na ślubie i weselu”. (nie musimy się tłumaczyć ponieważ te przyczyny mogą być takie, że niemożliwe jest ich ujawnienie).
Drugi:
Wysłanie telegramu (lub listu) z życzeniami tak, by dotarł przed samym ślubem ( telegram ten czy list powinien zostać odczytany głośno przed rozpoczęciem wesela.