A A A

Przejście przez kościół

Od drzwi kościoła do ołtarza wszyscy przechodzą w orszaku, który jest sformowany w sposób następujący i tylko przez wymienione niżej osoby:

- pannę młodą prowadzi jej ojciec;

- pana młodego prowadzi jego matka;

- ojciec pana młodego i matka panny młodej;

- świadkowie.

Pod koniec XX w. zaczął się upowszechniać „nowoczesny” i „uproszczony” orszak ślubny, który dopuszczają, ale właśnie jako „uproszczony” niektóre podręczniki savoir vivre. Orszak taki jest sformowany w sposób następujący:

- młodzi;

- rodzice panny młodej;

- rodzice pana młodego;

- świadkowie;

- rodzice chrzestni (jeśli są obecni).

Niektórzy księża namawiają młodych do orszaku „uproszczonego” argumentując to w ten sposób, że przekazywanie panny młodej panu młodemu przez jej ojca jest echem obyczaju panującego w dalekiej przeszłości w niektórych sferach sprzedaży dziewczyny jak niewolnicy rodzinie pana młodego. Przedziwna to argumentacja, ponieważ zawsze to przekazywanie było we wszystkich sferach symbolem zrzekania się władzy ojcowskiej nad córką i przekazywania jej pod opiekę mężowi.

Po ślubie państwo młodzi wychodzą z kościoła trzymając się pod ręce. Za nimi idą:

- ojciec panny młodej z matką pana młodego;

- ojciec pana młodego z matka panny młodej;

- świadkowie;

- rodzice chrzestni (jeśli są obecni);

- dziadkowie;

- najbliższa rodzina;

- pozostali goście.