A A A

Świadkowie

Jednym z pierwszych kroków, jakie należy przedsięwziąć w ramach przygotowań do ślubu jest dobór świadków. Osoby wybrane na świadków muszą sobie zdawać sprawę, ze swojej roli i obowiązków. W związku z tym, że nie zawsze wymaga się od świadków spełniania wszystkich ich tradycyjnych obowiązków należy te kwestie precyzyjnie ustalić.

Świadkowie spełniają rolę mistrzów ceremonii. Nie wolno im w związku z tym spożywać alkoholu podczas wesela. Świadkami może być dwóch mężczyzn lub mężczyzna (drużba) i kobieta (druhna). Dawniej było w zwyczaju, że świadków było więcej (4, 6 osób). Jeżeli świadkami jest dwóch mężczyzn obowiązki spoczywające na nich dzielone są po połowie. Jeżeli są nimi mężczyzna i kobieta obowiązki spoczywają w przeważającej mierze na mężczyźnie. Obowiązki te są następujące:

- pomoc przy wysyłaniu zaproszeń;

- uzgadnianie charakteru i przebiegu uroczystości ślubnych;

- załatwianie spraw związanych z muzyką, transportem, fotografowaniem;

- uzgadnianie ubiorów państwa młodych i świadków oraz przy bardziej uroczystych ślubach najbliższej rodziny;

- regulowanie rachunków, które należy uregulować w czasie ślubu i wesela;

- przypomnienie panu młodemu o zabraniu obrączek i dowodów osobistych państwa młodych;

- dostarczenie panu młodemu bukietu ślubnego;

- zajęcie się kwiatami i prezentami wręczanymi państwu młodym;

- zadbanie o to, by wszystkie panie dobrze bawiły się na weselu;

- wykonywanie wszystkich poleceń państwa młodych podczas wesela.