A A A

Wręczenie prezentów

Teraz, przed zajęciem miejsc przy stole jest najbardziej właściwy moment na wręczenie prezentów, chociaż w wielu wypadkach wręcza się je podczas składania życzeń.

1. Co ofiarowujemy?

Dawniej wszyscy goście wręczali prezenty rzeczowe. Obecnie dopuszczalne są prezenty pieniężne. Prezenty rzeczowe powinny być znacznej wartości i praktyczne. Państwo młodzi mogą wyrazić życzenie, co chcą otrzymać. Mogą przekazać wcześniej gościom listę spodziewanych prezentów, wybrać sklep, w którym będą nabywane (wtedy lista prezentów wyłożona jest w tym sklepie). Jeśli nie określą, co chcą otrzymać dający prezenty powinni dyskretnie wywiedzieć się, jakie są ich potrzeby i co sprawiłoby im radość. Prezenty pieniężne nie mogą być zbyt małe. Jeśli kogoś nie stać na wręczenie znacznej sumy kupuje prezent. Prezentów pieniężnych nie wręcza się państwu młodym, którzy są bardzo zamożni. Nie wręczają ich również osoby młodsze od państwa młodych oraz ich rówieśnicy, którzy są ich przyjaciółmi, czy kolegami.

2. Życzenia pisemne towarzyszące prezentom

Do prezentu nie przytwierdza się na wierzchu wizytówki. Jednak do środka prezentu należy włożyć kartkę z życzeniami podpisaną przez ofiarodawcę czy ofiarodawców (aby młodzi wiedzieli komu mają potem i za co listownie podziękować). Wraz z upowszechnieniem się prezentów w gotówce obyczaj ten został, i jest to logiczne, odniesiony również do tych prezentów (do koperty obok pieniędzy wkłada się podpisaną kartkę z życzeniami).

3. Reakcja państwa młodych na prezenty

Jak czytamy w jednym z podręczników savoir vivre`u: „Wypada, aby nowożeńcy odpakowali każdy prezent, obejrzeli i serdecznie za niego podziękowali dziękując równocześnie za przybycie na uroczystości ślubne. Nie wypada jednak, aby publicznie zaglądali do kopert zawierających pieniądze”. Jeżeli prezentów jest bardzo dużo lub państwo młodzi z innego powodu nie mogli za nie podziękować przy ich wręczeniu dziękują za nie pisemnie, najpóźniej po odbyciu podróży poślubnej, dziękując w tym samym piśmie za udział w uroczystościach ślubnych.