A A A

Aktywne słuchanie

Pamiętajmy też, że ważnym elementem każdej rozmowy jest tzw. aktywne słuchanie.

Polega ono, po pierwsze, na tym, że utrzymujemy cały czas kontaktu wzrokowego patrząc w oczy lub pod oczy (patrzenie w oczy cały czas może drugą osobę deprymować). Jeżeli rozmowa toczy się w trakcie, gdy się przemieszczamy patrzymy oczywiście pod nogi i przed siebie, ale wtedy często kierujemy wzrok na rozmówcę.

Polega ono, po drugie, na tym, że nie przerywamy drugiej osobie, nie wpadamy jej w słowo, że uważnie słuchamy, co mówi i dajemy temu wyraz (np. „Tak rozumiem.”; „To ciekawe.” itp.), dopytując się (prosząc o uzupełnienie wypowiedzi, głębsze wyjaśnienie itp.) oraz powtarzając jej myśli z komentarzem typu: „Jeżeli dobrze zrozumiałem to chodzi ci o to, że....”; „Nie wiem czy dobrze zrozumiałem to, co powiedziałaś (powiedziałeś) Czy chodziło ci o....” itp.