A A A

Błogosławieństwo

Przed ślubem pan młody nocuje w domu rodziców i w dzień ślubu przybywa wraz z nimi do domu panny młodej. Są tam już panna młoda, jej rodzice, rodzice chrzestni, rodzeństwo panny młodej oraz dziadkowie panny młodej. Następuje teraz błogosławieństwo młodych przez rodziców. Błogosławieństwo to obyczaj katolicki. Opisuje go dokładnie bp. Józef Wysocki w swoim „Rytuale rodzinnym”.

Na stole ustawiamy obraz lub figurkę patrona młodej rodziny, zapalone świece chrzcielne młodych oraz wianek i wiązankę ślubną, a także Biblię i wodę święconą z kropidłem. Następnie najstarszy z rodziców, przewodnicząc obrzędowi błogosławieństwa żegna się i mówi: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Pozostali odpowiadają: Amen.

Pan młody lub panna młoda wypowiada takie (lub podobne) słowa: Kochani Rodzice! Jesteśmy głęboko przekonani, że bez Waszego błogosławieństwa nie możemy dostąpić również błogosławieństwa Bożego, dlatego bardzo serdecznie prosimy, abyście zechcieli nam pobłogosławić na nową drogę naszego życia we wspólnocie małżeńskiej.

Ktoś z obecnych odczytuje (poniższy lub inny, wybrany przez młodych) tekst Ewangelii: Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Jana: „W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem» (J 15, 9-12).Oto słowo Pańskie”.

Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

Młodzi klękają przed rodzicami, a najstarszy z rodziców, mając ręce złożone, mówi: Wszechmogący Boże, Najlepszy nasz Ojcze! Bądź uwielbiony za miłość, którą wzbudziłeś w naszych sercach. Prosimy Cię pobłogosław N. (np. Marię) i N. (np. Marka), których złączyłeś w Twojej miłości. Niech będą dla świata żywym obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Dozwól im razem doczekać szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje, Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, niech zstąpi na nich i pozostanie na zawsze.

Wszyscy: Amen

Rodzice czynią na czołach pary młodej kciukiem znak krzyża świętego i przekazują pocałunek pokoju.

Teraz następuje błogosławieństwo wianka i wiązanki ślubnej. Najstarszy z rodziców mówi: Panie i Boże, twórco wszelkiego piękna, pobłogosław ten wianek i kwiaty, które są znakiem nowego życia, jakim nas obdarowujesz, spraw, aby słudzy Twoi, którzy dzisiaj zawrą sakramentalny związek małżeński, żyli zawsze w Twojej łasce i okazywali Ci wdzięczność za powołanie ich do wspólnoty życia i miłości. O to Cię prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następnie kropi wszystkich wodą świeconą i mówi: Polećmy Parę Młodych i nas wszystkich szczególnej opiece Matki Najświętszej, odmawiając: Pod Twoją obronę, uciekamy się święta Boża rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Po błogosławieństwie wszyscy wyruszają samochodami do kościoła.