A A A

Czy Europa upodabnia się do Czukotki

 

Rosyjscy badacze doszli do wniosku, że nowe kulturowe i cywilizacyjne trendy w Europie przypominają jako żywo zjawiska, które jeszcze sto lat temu były dominujące wśród Czukczów – pierwotnego ludu zamieszkującego Czukotkę i zajmującego się hodowlą reniferów. Czukcze określali swą pozycję społeczną przez liczbę żon. Im była on większa tym pozycja społeczna wzrastała. Gdy śledzi się to, co dzieje się dzisiaj w Europie i o czym pisze wielkonakładowa prasa faktycznie można dojść do wniosku, że liczba posiadanych w życiu żon (czy mężów) stanowi o wartości człowieka.