A A A

Dwie osoby siadają przy stole

Dwie osoby siadają przy stole

Chodzi tu o stół czteroosobowy, przy którym zwykle siadamy w kawiarni, w restauracji czy na przyjęciach, na których takie stoły są rozstawione. Zakładamy, że dwie osoby zajmują miejsce przy czteroosobowym stole, przy którym nikt nie siedzi.

Jeżeli te osoby to są koledzy czy koleżanki, z których żadne nie jest gospodarzem czy zapraszającym siadają przy takim stole w sposób dowolny.

Jeśli jednak jest to mężczyzna i kobieta lub gospodarz (czy zapraszający) i gość (czy zapraszany) mają do wyboru tylko dwa możliwe sposoby zajęcia miejsca. O tym jakie miejsca zajmą decyduje gospodarz (zapraszający).

Najbardziej oficjalny sposób zajęcia miejsca jest taki, że siadają naprzeciwko siebie (patrz: rysunek). Tworzy to oficjalny dystans i ułatwia rozmowę ponieważ siedzą twarzą w twarz.

Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, że gospodarz (zapraszający) jest mężczyzną może on też posadzić swojego gościa (niezależnie od tego czy jest on kobietą czy mężczyzną) po swojej prawej stronie (patrz rysunek). Podobnie może postąpić kobieta wobec kobiety, dla której jest gospodarzem lub którą zaprosiła do lokalu.

We wszelkich sytuacjach przy stole dla osoby przy nim siedzącej najważniejsza jest osoba siedząca po jej prawej stronie. Tej osobie może bowiem najłatwiej w różny sposób usłużyć swoją najbardziej sprawną czyli prawa ręką. To jest plus tej sytuacji. Plusem tej sytuacji jest również to, że te osoby mogą w dyskretny sposób ze sobą rozmawiać. Jednak taka sytuacja nie jest oficjalna, ponieważ pomiędzy tymi osobami jest mały dystans.

Jeżeli więc zapraszamy do stołu kogoś ważnego raczej sadzamy go naprzeciwko siebie.

W żadnym wypadku gospodarz (zapraszający) nie może gościa posadzić po swojej lewej stronie (patrz rysunek). Przez osoby postronne, w tym przez dobrze wyszkolonego kelnera, gość byłby spostrzegany jako gospodarz (zapraszający).