A A A

Ksiądz na weselu

Jeżeli na wesele został zaproszony kapłan powinno się go traktować jako szczególnego gościa honorowego.

Sadza się go zatem przy stole weselnym obok matki panny młodej lub naprzeciwko państwa młodych.

Kapłana sadza się obok matki panny młodej, gdy ma miejsce następujące usadzenie gości przy stole.

Państwo młodzi siadają w centralnej części stołu (panna młoda siedzi zawsze po prawej stronie pana młodego). Obok pana młodego zasiada matka panny młodej, a następnie świadek płci męskiej, babcia pana młodego, dziadek panny młodej. Obok panny młodej siedzi ojciec pana młodego, a następnie świadek płci żeńskiej, dziadek pana młodego, babcia panny młodej, drugi dziadek pana młodego. Naprzeciwko państwa młodych siadają ojciec panny młodej i po jego prawej stronie matka pana młodego. Obok ojca panny młodej zasiada druga babcia pana młodego. Obok matki panna młodego zasiada drugi dziadek panny młodej. Jeżeli nie ma wszystkich babć i dziadków ich miejsca zajmują osoby najstarsze wśród gości wiekiem lub rangą. Pozostałe osoby usadzamy według wieku, stopnia pokrewieństwa z młodymi lub rangi (przy tym samym wieku według rangi, przy tej samej randze według wieku). Ważność miejsc kształtuje się w następującej kolejności: najważniejsze – pierwsze na prawo od panny młodej; następne – pierwsze na lewo od pana młodego; kolejne – pierwsze na prawo od matki pana młodego; wreszcie – pierwsze na lewo od ojca panny młodej. W drugiej kolejności: drugie na prawo od panny młodej; drugie na prawo od matki pana młodego itd.

Kapłana sadza się naprzeciwko państwa młodych, gdy gości usadza się przy stole weselnym w następujący sposób.

W centralnym punkcie stołu siedzą młodzi (panna młoda oczywiście po prawej stronie pana młodego). Obok pana młodego siadają kolejno: jego matka, ojciec panny młodej, babcia pana młodego, drugi dziadek pana młodego, druga babcia panny młodej. Obok panny młodej siadają zaś kolejno: ojciec pana młodego, matka panny młodej, dziadek pana młodego, babcia panny młodej, drugi dziadek panny młodej, druga babcia pana młodego, a następnie według wieku, stopnia pokrewieństwa z młodymi i rangi (przy mniejszej ilości dziadków postępuje się tak jak w poprzednim przypadku). Świadków sadza się tak jakby byli zwykłymi gośćmi. Może ona mieć miejsce wtedy, gdy świadkami są bardzo młodzi przyjaciele państwa młodych.

Jeżeli na wesele zaprosiliśmy więcej niż jednego kapłana najlepiej zastosować drugą wersję usadzania gości przy stole i usadzić ich naprzeciwko państwa młodych, ale w taki sposób, żeby pomiędzy nimi siedziały odpowiednio dobrane stateczne kobiety. Będzie to zatem wyglądało w ten sposób: kobieta-ksiądz-kobieta-ksiądz-kobieta itd.

Na weselu pierwszy toast wznosi ojciec panny młodej. Gdy jest na nim obecny kapłan to on powinien wznieść drugi toast, a dopiero potem mogą toasty wznosić inni.