A A A

Lista gości

Kogo zapraszamy na ślub?

Odpowiedź na to pytanie jest krótka – tych, których chcemy zaprosić oraz tych wszystkich, których nakazuje nam zaprosić savoir vivre.

Kogo nakazuje nam zaprosić savoir vivre?

Nakazuje nam zaprosić osoby, wobec których narzeczeni (lub jedno z nich) albo ich rodzice (lub jedno z nich) mają jakieś zobowiązania, a więc osoby należące do następujących grup:

Grupa I – grupa osób, wobec których narzeczeni i (lub) ich rodzice (lub jedno z roziców) mają zobowiązania rodzinne;

Grupa II – grupa osób wobec których choćby jedno z narzeczonych lub ich rodziców ma zobowiązania towarzyskie;

Grupa III – grupa osób, które zapraszały na ślub swój lub swojego dziecka choćby jedno z narzeczonych lub jedno z ich rodziców;

Grupa IV – współmałżonkowie lub inne osoby towarzyszące (tzw. partner czy partnerka) osób, wobec których wystąpiły zobowiązania właściwe dla grup I-III.

Co to są zobowiązania rodzinne?

Chodzi tu nie tylko o więzy krwi, ale i charakter relacji z krewnymi i innymi osobami występujących w naszej rodzinie i tylko dla niej specyficzny. Może się okazać, że nie posiadamy zobowiązań rodzinnych wobec bardzo bliskiego krewnego, z którym z jakiś powodów od lat nie utrzymujemy kontaktów, ale posiadamy za to tego typu zobowiązania wobec bardzo dalekich krewnych, którym wiele zawdzięczamy i z którymi kontakty są lub choćby nawet były w przeszłości bardzo żywe.

Co to są zobowiązanie towarzyskie?

Są to wszelkie zobowiązania związane z życiem towarzyskim. Takie zobowiązania mamy wobec tych, których często zapraszamy do naszego domu, tych, którzy często zapraszają nas do swojego domu, a my te zaproszenia przyjmujemy oraz innych osób, z którymi łączą nas takie czy inne, ale bliskie więzi towarzyskie.

Precyzyjne określenie zobowiązań rodzinnych i towarzyskich nie jest w praktyce możliwe. To w znacznej mierze kwestia poczucia sprawiedliwości i pewnej nazwijmy ją obyczajowej intuicji. Musimy się zatem dobrze i głęboko zastanowić na tym, gdy sporządzamy listę gości. Lepiej przy tym jest zaprosić jakieś osoby, których nazwiska nie musiały się na tej liście znaleźć niż pominąć osoby, których nazwiska powinny na niej być.

Narzeczeni muszą pamiętać o tym, że ślub i wesele nie są tylko ich uroczystością, ale są w równym stopniu uroczystością ich rodziców oraz również, choć w mniejszym stopniu, uroczystością ich najbliższej, ale i dalszej rodziny jak również osób, które w taki czy inny sposób z tą rodziną są związane.

Zapraszając gości musimy otrzymać taką liczbę kobiet i mężczyzn, byśmy mogli ich usadzić zgodnie z zasadami savoir vivre.

Najpierw ustalamy zatem listę tych, których musimy zaprosić. Następnie sporządzamy plan sali weselnej (musimy więc w tym momencie ustalić „raz na zawsze” ile stołów będzie i jakie to będą stoły). Nanosimy na ten plan nazwiska wszystkich domowników i gości stosując zasady precedencji (por. s. x-x). W tym momencie jesteśmy już zorientowani czy należy kogoś jeszcze zaprosić czy nie, by osiągnąć taki efekt, że każda kobieta będzie siedziała pomiędzy dwoma mężczyznami, a każdy mężczyzna będzie siedział pomiędzy dwiema kobieta.