A A A

Pozostałe toasty

Pozostałe toasty (wesele rozpoczęło się od toastu wzniesionego przez ojca panny młodej), których nie powinno być za dużo wznosi się w następującej kolejności: kapłan (jeżeli jest obecny); pan młody lub ojciec pana młodego, seniorzy płci męskiej obu rodzin, świadkowie płci męskiej. Podczas toastu nie mówi się nigdy „Wypijmy za...”. Mówi się: „Wznoszę ten toast za...”. Toasty wznosi się pomiędzy daniami (nigdy w trakcie jedzenia) i tylko czerwonym winem lub szampanem. Osoba wznosząca toast zawsze stoi. Pozostałe osoby siedzą, ale nie mogą w trakcie wygłaszania toastu ani jeść ani pić. Zamiast toastów mogą też być przemówienia. Po wszystkich toastach i przemówieniach pan młody, nie wstając, zabiera głos, dziękuje za życzenia i życzy gościom wesołej zabawy