A A A

Skróty dopisywane na wizytówkach

PFC – pour faire connaisance (by poznać się)

PP – pour presentation (by przedstawić się)

PS – pour sauer (by pozdrowić)

PF – pour feliciter (by złożyć życzenia)

PC – pour condoleances (by złożyć kondolencje)

PR – pour remercier (by podziękować)

PPC – pour prendre conde (by pożegnać się)

PFNA – pour feliciter a l`occasion du nouvel an (by złożyć życzenia noworoczne)

 

Źródło: T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny - patrz: lektury