A A A

Sprzątanie pokoju hotelowego

W pokoju hotelowym powinna być dwustronna wywieszka z informacją (napis lub rysunek): 1. „Trzeba sprzątnąć”; 2. „Nie chcę, by mi sprzątano”.
Może być taka sytuacja, ze pokój został sprzątnięty, ale jego mieszkańcy szybko go zaśmiecili i chcą żeby posprzątano. W takiej sytuacji obsługa powinna sprzątnąć tego samego dnia po raz drugi.

Może być też taka sytuacja, że mieszkańcy pokoju nie chcą z jakiś powodów, żeby im danego dnia sprzątano (np. zamierzają cały dzień spędzić w pokoju) albo generalnie rzecz biorąc nie chcą, by im się obcy ludzie szwendali po ich pokoju i w ogóle nie życzą sobie sprzątania.

Jeśli ktoś siedzi długo w pokoju i nie wywiesza potem informacji: „Chcę żeby mi sprzątnięto” obsługa powinna wyciągnąć wniosek, że nie chce, aby tego dnia mu sprzątano.
Gość, który przebywa w pokoju większość dnia powinien zatem albo wywiesić tabliczkę, albo, jeśli chce szybkiego sprzątania, zawiadomić telefonicznie recepcję o tym, że życzy sobie sprzątnięcia pokoju.