A A A

Stosunek do ludzi starszych

Powinniśmy zawsze pamiętać w kościele o osobach starszych i zniedołężniałych, również o niepełnosprawnych i okazywać im szczególny szacunek oraz otaczać ich troską i opieką. To są osoby uprzywilejowane.

Należy zatem zawsze ustępować im miejsca, jeśli potrzeba pomagać we wstawaniu i siadaniu, przy klękaniu i podnoszeniu się z klęczek, przepuszczać ich w drzwiach, w kolejce do Komunii Świętej, pomagać wchodzić na schody, doprowadzać, jeśli trzeba, do konfesjonału czy ołtarza.

Jeśli są naszymi sąsiadami lub bliżej ich znamy powinniśmy dowiedzieć się czy nie mają problemów z dotarciem do kościoła i powrotem z niego do domu i jeśli okażą chęć wspomóc ich w tej drodze np. podprowadzając czy podwożąc samochodem.