A A A

Tytuły naukowe i szlacheckie w precedcencji

Tytuły naukowe są ważniejsze niż tytuły arystokratyczne. Jeżeli zatem mamy hrabiego, który ma tytuł naukowy doktora i kogoś, kto nie posiada żadnych tytułów szlacheckich, ale jest profesorem, ten który jest profesorem jest ważniejszy.

Źródło: Księga dobrych manier (Der neue Knigge, Compact Verlag, München 2004; nie podano nazwiska tłumacza), eMKa (bez miejsca wydania) 2005, s. 19.