A A A

W jaki sposób pracownicy hotelu powinni reagować na niewłaściwe zachowania gości?

Wszystko zależy od polityki hotelu.

Hotel może być nastawiony na bogate chamstwo i toleruje każde zachowanie, które nie prowadzi do strat hotelu, które się już nie opłacają. Są takie hotele.

Właściciel hotelu może kierować się pazernością i nie zrażać sobie żadnego gościa, nie reagując na niestosowne zachowania. Taki hotel straci tych bardziej kulturalnych gości i ostatecznie stanie się hotelem dla chamstwa.

Właściciel hotelu dąży do tego, ze jego hotel miał najlepsza markę i klientelę najwyższej klasy kulturowej, żeby hotel był cichy, a żeby w nim wszystko było eleganckie.

Będzie on stosował ostre restrykcje wobec gości zachowujących się niestosownie.

Pracownicy hotelu i kelnerzy będą zwracali uwagę gościom na niestosowne zachowania i egzekwowali zachowania właściwe. Gość, który temu się nie podporządkowuje będzie usunięty (większość hoteli ma w swoim regulaminie zapis o możliwości natychmiastowego wyproszenia gościa, gdy łamie on fundamentalne zasady, ale rzadko korzystają z tego prawa).
W takim hotelu jest „Czarna lista” osób, których hotel nie wpuści na swój teren (na takich listach jest w hotelach w Europie, jak donosiła o tym w swoim czasie prasa, wielu tzw. celebrytów – aktorów, piosenkarzy, sportowców itd.).

Taki hotel może przesyłać osobom, które dokonują rezerwacji swój regulamin.

W takim hotelu mogą być w różnych miejscach (np. przed wejściem do restauracji) umieszczone tablice informujące w jakim stroju w danej porze można wejść w dany obszar. Takie tablice można znaleźć przed wieloma hotelami i restauracjami na Zachodzie.

Pracownicy hotelu, nawet gdy nie ma tablic, mogą zatrzymać gościa przed wejściem i poinformować go w jakim stroju go wpuszczą (lub zaoferować mu do wypożyczenia np. krawat i marynarkę).

Osobiście nie znam polskiego hotelu, który stosowałby takie restrykcje.

Z reguły hotele nastawione są jednak na tzw. przeciętnego gościa i tolerują wiele niestosownych zachowań, jednak raczej nie tolerują jedzenia rękami.

Jeśli w hotelu są dwie grupy, które różnią się bardzo kulturowo. Jedna np. nie dopuszcza jedzenia rękami, druga je rękami, hotel powinien je umieścić w oddzielnych salach. W dobrych hotelach są np. oddzielne sale dla rodzin z dziećmi, by te swoimi krzykami nie zakłócały spokoju pozostałym gościom.