A A A

Zasady precedencji towarzyskiej – tzw. honory

Tzw. honor przyznaje się za to, że ktoś jest:

gospodarzem,

gościem honorowym,

gościem,

cudzoziemcem,

osobą publiczną,

wyższy tytułem,

wyższy stanowiskiem,

starszy,

kobietą.


matką - moja matka jest dla mnie zawsze najważniejsza.


Ważniejsze jest również:

małżeństwo w przeciwieństwie do osoby pojedynczej (przy przedstawianiu);

obecni w przeciwstawieniu do wchodzących (przy powitaniu i przedstawianiu).