A A A

Temperatura napojów chłodzących

Napoje chłodzące podajemy schłodzone. Możemy je schładzać do dowolnej temperatury nie niższej jednak niż 8 stopni C. Z reguły podaje się je w temperaturze 8-10 stopni C. Panujący w lokach gastronomicznych i sklepach obyczaj schładzania tych napojów dużo poniżej 8 stopni C. ma korzenie amerykańskie. Nie jest to właściwe tak ze względów smakowych jak i zdrowotnych. Zmrażanie napojów można określić jako obyczaj gminny.