A A A

Spinka do krawata

Są tacy, którzy uważają, że spinki do krawata są w złym guście (np. M. A. Brzozowski i R. Wysocki, którzy ironicznie stwierdzają: „spinka do krawata ułatwia pracę kelnerom”) czy tacy (np. L. Jabłonowska i G. Myśliwiec), którzy uznają, że „spinki mogą być uważane za przejaw niezbyt wyszukanego smaku”, ale jednak dopuszczają jej użycie, gdy „jest dyskretna i harmonizować będzie z innymi szczegółami ubrania”. Edward Pietkiewicz, autor „Protokołu dyplomatycznego” dopuszcza bez zastrzeżeń ich używanie. Cóż tu zatem Mo zna poradzić. Może jednak lepiej tych spinek nie używać chyba, że natrafimy na taką, którą każdy nazwie „pięknym drobiazgiem”.